Escapa, Sandra

Sociòloga i professora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona i de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés-Universitat Ramón Llull. Les seves principals àrees d'investigació són infància, família, educació i exclusió social.

Projects 5

El projecte “Famílies amb veu” respon a la voluntat de conèixer i enfortir la participació de les famílies a l’escola a partir de la hipòtesi que el sector famílies com a stakeholder de l’educació està infra-representat i la seva acció en el sistema sovint resta a la perifèria.

Enquesta realitzada a 1.500 AMPA a Catalunya i 1.400 directors d’escola en el marc del projecte "Famílies amb Veu" per diposar d’un retrat fiable i fidel de l’activitat de les AMPA, les seves relacions, la magnitud de la participació i la seva contribució a la qualitat i l’equitat educativa.