Escobedo, Anna

Anna Escobedo, professora al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.