Escofet, Anna Maria

Anna Escofet, professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació a la UB i va assumir el càrrec de degana de la Facultat de Pedagogia l'octubre de 2009. Ha participat en nombrosos projectes de recerca finançats en convocatòries públiques, molts d'ells referits a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la docència universitària. Codirectora de la Revista RIDAS. Barcelona.

Projectes 1

El Centre Promotor té l'objectiu de promoure l’Aprenentatge Servei a través de l'impuls de la recerca, la difusió, l’arrelament i la construcció d'una xarxa d'agents que cooperen.

Actes 1

Aprenentatges des dels EEUU, Llatinoamèrica i Catalunya.
15/10/2015
18:00h - 19:00h