Escolar, Vicenç

Vicenç Escolar és director del Mercat Institucional de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.