Escribano, Francesc

Patró de la Fundació Jaume Bofill.