Carla Escudero

"L'educació ha de fer visibles les cadenes que ens oprimeixen, aquest és el primer pas per poder trencar-les"

Graduada en Pedagogia a la Universitat de Barcelona (UB). Ha realitzat un programa d’Aprenetatge Servei com a dinamitzadora en un centre penitenciari i ha realitzat voluntariats amb persones que presentan diversitat funcional. Actualment col·labora amb el programa LECXIT-Lectura per l'Èxit educatiu al Prat del Llobregat.

Es considera una persona apassionada i lluitadora pel que fa a les injustícies socials. Entén l'educació com una eina que atorga autonomia i llibertat a l'individu. Creu que sempre s'hauria d’educar sota una perspectiva de gènere i conscienciació social. 

 

Projectes 1

NOVA CAMPANYA LECXIT: comprendrelavida.cat

LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora.