Espinós, Joan Lluís

Joan Lluís Espinós, Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. És inspector d’Educació i catedràtic d’ensenyament secundari. Va ser sub-director general de Planificació i Organització de la Formació Professional entre 2004 i 2011.