Esteban, Alberto

Professor de matemàtiques i cap d'estudis de secundària a l'Institut Escola Daniel Mangrané (Jesús, Tortosa).

Projectes 2

I si connectem espais i temps educatius per generar més i millors oportunitats d'aprenentatge pel nostre alumnat?

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.

Actes 3

Com fer possibles uns altres horaris escolars?
23/10/2019
09:00h - 14:00h

Sala Teatre del CCCB

T’oferim tallers per tot Catalunya per viure, aprendre i compartir l’experiència edcamp!
21/03/2018 - 17:30