Estrada, Mariona

Llicenciada en Psicologia i màster en Investigació Social per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha treballat a Barcelona Media-Universitat Pompeu Fabra en el grup de Disseny Centrat en l’Usuari.

En els últims anys ha estat ajudant de recerca al IN3 (Universitat Oberta de Catalunya) en un projecte sobre habitatge col·laboratiu de persones grans i ha publicat sobre els avenços d’aquest moviment a l’estat espanyol (López, D. y Estrada, M. (2016). ¿Cómo avanzan las dinámicas de senior cohousing en España? En S. Ezquerra, M.P. Salanova, M. Pla, J. Subirats (Eds.) Edades en transición. Envejecer en el siglo XXI (227-237), Madrid: Ariel. Disponible a Openacces).

És consultora a Spora Sinergies i professora col·laboradora a la Universitat Oberta de Catalunya en els estudis de Psicologia i Educació.

Projectes 1

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen?