Farré, Mariona

Mariona Farré Perdiguer, doctora en Economia  per la Universitat de Lleida. És investigadora i professora titular al Departament d’Economia Aplicada de la mateixa universitat. Membre del Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GRASE). Ha fet recerca sobre impacte econòmic, economia regional i l’educació. Autora de L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016.