Ferrer, Ferran

Ferran Ferrer Julià és catedràtic d'educació comparada i membre del Grup Interdisciplinari de Polítques Educatives (GIPE) de la UAB.

Projects 2

Municipis contra la segregació escolar, és un treball que recull les experiències de sis municipis catalans (Mataró, Olot, Manlleu, Terrassa, Girona i Valls) els quals al llarg dels darrers anys han desplegat amb diferents característiques i intensitat polítiques educatives de lluita contra la segregació.

Aquest informe analitza les magnet schools dels EUA com una estratègia d’innovació educativa per combatre la segregació escolar i garantir una oferta educativa d’alta qualitat per a tot l’alumnat.