Ferrer, Joaquim

Patró de la Fundació Jaume Bofill.