Ferrer, Mariona

Mariona Ferrer i Fons és investigadora del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autónoma de Barcelona.