Garcia, Alfons

Alfons Garcia és de l'Àrea de finances d'Esquerra Republicana de Catalunya.