Garcia, Emili

Emili Garcia és economista i membre d'EARHA (Equip d'Assessorament per a la Rehabilitació d'Habitatges).