Garcia, Maribel

Maribel Garcia Gràcia, Doctora en Sociologia de la educació per  la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del GRET del Departament de Sociologia de la mateixa universitat. La seva recerca es centra en les transicions educatives i els itineraris formatius dels joves, amb especial referència als processos d’abandonament en les transicions post obligatòries.