García, Lídia

Tècnica assessora del a Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona.

Projectes 1

I si connectem espais i temps educatius per generar més i millors oportunitats d'aprenentatge pel nostre alumnat?