Marina Gay

"L’educació i la participació en la vida col·lectiva són els motors de la transformació social cap a un món millor"

És enginyera de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). S'incorpora a l'equip de la Fundació Jaume Bofill com a directora de xarxes del programa Escola Nova 21. Anteriorment exercia com a enginyera en l’àmbit de la consultoria d’obres públiques. 

Vinculada a l’escoltisme des de ben jove, fou presidenta d’Escoltes Catalans del 2006 al 2009, d’on també en fou Comissària Internacional i Cap de Relacions Exteriors. És en el si de l’escoltisme on aprèn que l’educació i la participació en la vida col·lectiva són els motors de la transformació social cap a un món millor. 

Actualment és impulsora d'ecosistemes educatius a l'Aliança Educació 360.

Projectes 2

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones.

Volem que l'escola que forma els ciutadans de demà sigui la institució més capdavantera de la societat. Creus que l’escola prepara per les competències que demana la societat? Vols saber quines competències seran les rellevants en el sXXI? Vols saber quins models d’aprenentatge són més efectius segons l’evidència científica?