Marina Gay

"L’educació i la participació en la vida col·lectiva són els motors de la transformació social cap a un món millor"

És enginyera de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Abans d’entrar a formar part de la Fundació Jaume Bofill exercia com a enginyera en l’àmbit de la consultoria d’obres públiques, primer com a especialista en disseny d’estructures i posteriorment com a coordinadora de projectes. 

Vinculada a l’escoltisme des de ben jove, fou presidenta d’Escoltes Catalans del 2006 al 2009, d’on també en fou Comissària Internacional i Cap de Relacions Exteriors. És en el si de l’escoltisme on aprèn que l’educació i la participació en la vida col·lectiva  són els motors de la transformació social cap a un món millor. 

Va ser la directora de xarxes del programa Escola Nova 21.

Projectes 2

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones.

Volem que l'escola que forma els ciutadans de demà sigui la institució més capdavantera de la societat. Creus que l’escola prepara per les competències que demana la societat? Vols saber quines competències seran les rellevants en el sXXI? Vols saber quins models d’aprenentatge són més efectius segons l’evidència científica?