Gibert, Rosa

Rosa Gibert, directora de l'escola Dr. Robert.