Gil, María

Doctora en Economia. Ha investigat en l'àrea d'Economia de l'Educació i de l'Estadítica Aplicada. És professora i investigadora al Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Madrid.