Gisbert, Mercè

Mercè Gisbert Cervera és doctora en Pedagogia i professora titular del departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, especialista en TIC’s aplicades a l’Educació. També és coordinadora del grup de recerca ARGET consolidat. Ha coordinat diversos projectes de recerca sobre TIC i educació: GET, PupitreNet (MCYT), DUCANET (MECD), SIMUL@, entre d’altres, i actualment coordina el Doctorat eruniversitari oficial en Tecnologia Educativa: eLearning i Gestió del Coneixement (UM, UIB, UdL, URV). Des de 1995 ha ocupat diversos càrrecs de gestió.

Proyectos 2

A diferència de L'estat de l'educació a Catalunya amb qui s'alternarà anualment, aquest anuari té la vocació d’abordar un seguit de desafiaments d’especial rellevància i actualitat

El projecte es proposa reconèixer i donar suport als líders, agents de canvi i emprenedors educatius i les seves iniciatives, per estimular l’esperit de transformació de l'educació del país.