Gómez, Cristina

Va codificar preguntes obertes del PaD de la 3a (2004) a la 4a (2005) onades de l’enquesta.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.