Gómez, Núria

Doctora en Filologia Clàssica, es dedica a l'ensenyament, la recerca i la traducció (d'obres llatines al català). Membre de l'AMPA de l'escola Ponent des del mes de setembre de 2017.

Més informació aquí.