Graells, Jaume

Jaume Graells és regidor d’Educació de l’Hospitalet de Llobregat.