Gratacós, Pep

Pep Gratacós, professor i tutor d'aula d'acollida a l'Institut Pere Alsius de Banyoles.

Projectes 3

Aquest cicle de debats es va realitzar en paral∙lel a l’emissió de la sèrie “Mestres” de TV3, i continua les reflexions del document "El compromís ètic del professorat", fruit d'un procés participatiu impulsat per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

És el darrer volum de la col∙lecció Conciutadania Intercultural, que ofereix al professorat recursos i materials per a la gestió de la diversitat sociocultural.