Grau, Ramon

Llicenciat en Ciències per la Universitat de Barcelona, és catedràtic de secundària en l'especialitat de Biologia i Geologia. Ha publicat diversos articles de didàctica de les Ciències i ha impartit cursos, seminaris i assessoraments en diferents àmbits curriculars (competències, incorporació de les TIC, lideratge pedagògic). Actualment exerceix la direcció de l'institut Quatre Cantons del Poblenou de Barcelona, centre que es caracteritza per l'ús intensiu de les TIC en un context de globalització de matèries.