Grifell, Cristina

Orientadora i cap d'estudis de l'Institut del Ter. Ha portat la formació interna de centre en Orientació educativa. 

Projects 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.