Heim, Daniela

Daniela Heim, de SURT, associació de dones per la inserció laboral.