Helena Costa

‘’L’educació és avui en dia la clau que ens permetrà al futur ser lliures i autònoms. Un món més educat és un món menys desigual’’

Graduada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i actualment està cursant el Màster de Polítiques Públiques i Socials de la mateixa universitat junt amb el postgrau d’Anàlisi econòmica i filosòfica-política del capitalisme contemporani per la Universitat de Barcelona. Voluntària del programa LECXIT des de 2016 i (monitora d’oci i temps lliure pel Consell de Formentera durant els estius de 2015 i 2017). També va realitzar una estada a Nepal donant suport educatiu i familiar a un orfenat.

Interessada en la desigualtat econòmica i social, i aprenent cada dia més per intentar fer aquest món millor.