Heras, Antoni

Antoni Heras és economista i membre d'EARHA (Equip d'Assessorament per a la Rehabilitació d'Habitatges).