Hernández, Laia

Laia Hernández, filòloga i bibliotecària. Va néixer a Barcelona i resideix a Terrassa. Treballa a la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, a la Biblioteca del Districte 4 i és la responsable de l'àrea infantil on s'ocupa de les activitats de foment de la lectura.