Peña-López, Ismael

“Heutagogia i apofènia”

Doctor en Societat de la Informació i del Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB), Màster en Ecoauditories i Planificació Empresarial del Medi Ambient (IIE) i postgrau en Gestió del Coneixement (UOC). Professor dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques a Universitat Oberta de Catalunya. Va ser director del projecte d’Innovació Oberta de la Fundació Jaume Bofill del 2014 al 2018. Actualment és Director general de participació ciutadana a la Generalitat de Catalunya.

Treballa sobre l’Impacte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el Desenvolupament. En concret, els interessos es centren en la mesura de l’evolució de les economies digitals i l’adopció personal d’allò digital (e- readiness, divisòria digital), així com l’impacte de les TIC en el Desenvolupament i les seves principals institucions, especialment en l’àmbit de les TIC i l’educació i les TIC i la democràcia.

 

Proyectos 5

Els seminaris Camp Base permetran aprofundir en les tendències de canvi i analitzar els reptes que proposen, així com conèixer els seus protagonistes a Catalunya.

Edulab es focalitzarà a desenvolupar accions d’una tendència concreta, tot utilitzant metodologies disruptives i altres suports creatius per tal de poder aprofundir-hi.

Actos 12

Com compartim i gestionem la transformació educativa als centres?
03/14/2018 - 18:00
Aprenentatge real sense fórmules màgiques
16/05/2017
18:00h - 20:00h
Dispositius, realitat virtual i augmentada, internet de les coses i molt més!
14/02/2017
18:00h - 20:00h

Auditori del MACBA - Meier