Jara Costa

"Imagino i treballo per una realitat més justa. L'educació és, doncs, l'única oportunitat de canvi"

Llicenciada i Màster en ADE per ESADE i Màster en Formació del Professorat per la UAB.

Durant dos anys va treballar com a professora de matemàtiques mentre participava en el programa de desenvolupament en lideratge educatiu ExE. Després va esdevenir, durant més de quatre anys, Directora de recruiting i selecció de la Fundació Empieza Por Educar. Ha combinat la seva experiència professional amb diverses col·laboracions a ESADE, com a docent de l’assignatura Entrenament al Lideratge Social i tutoritzant treballs de final de grau i experiències de pràcticum.

Va ser Coordinadora de gestió del coneixement del programa Escola Nova 21

Projects 1

Volem que l'escola que forma els ciutadans de demà sigui la institució més capdavantera de la societat. Creus que l’escola prepara per les competències que demana la societat? Vols saber quines competències seran les rellevants en el sXXI? Vols saber quins models d’aprenentatge són més efectius segons l’evidència científica?