Jolonch, Anna

Anna Jolonch i Anglada, doctora en Educació per la Universitat de París VIII i va exercir com a cap de recerca de la Fundació Jaume Bofill. 

Projects 17

Quina aportació pot fer la reflexió i la pràctica pedagògica a la solució dels problemes que les dades PISA posen sobre la taula? Quines accions poden implementar-se a l’aula i al centre educatiu per a millorar la qualitat dels aprenentatges?

Segona edició de les jornades Educació Avui, per tal de reflexionar, debatre i treballar sobre el paper dels protagonistes del canvi educatiu per saber qui ha de donar resposta a les diferents prioritats educatives.