Jolonch, Anna

Anna Jolonch i Anglada, doctora en Educació per la Universitat de París VIII i va exercir com a cap de recerca de la Fundació Jaume Bofill. 

Projects 17

Enquesta adreçada als municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya amb l'objectiu de recollir de forma periòdica i sistemàtica aquella informació rellevant i d’utilitat per l’anàlisi, l’avaluació i millora de les polítiques locals.

El dies 3 i 4 de desembre del 2013 es va celebrar el Congrés Internacional de Lideratge per l'Aprenentatge, organitzat per la Fundació Jaume Bofill i l’OCDE.

News 3