Labastida, Ignasi

Doctor en Física per la Universitat de Barcelona (UB). Cap de l’Oficina de Difusió del Coneixement i la Unitat de Recerca del CRAI de la UB. Responsable del projecte Creative Commons a Espanya des de l’inici al 2003. Membre del consell d’administració de l’associació europea Communia a favor del Domini Públic. Membre del grup de treball sobre copyright de LIBER, l’associació europea de biblioteques de recerca i del comitè de direcció de la comunitat de caps d’informació de la LERU, la Lliga Europea d’universitats de recerca.

Projectes 1

Dades obertes per a la recerca en educació vol generar coneixement sobre les bases de dades que serien útils per a la recerca, la manera d’accedir-hi i l’opinió de la comunitat investigadora sobre les dades obertes.