Lafuente, Marc

Marc Lafuente és Doctor en Psicologia de l’Educació. Durant l’any 2015 es va incorporar al Centre d'Investigació i Innovació Educativa (Centre for Educational Research and Innovation-CERI), i en concret a l’equip del projecte "Innovative Pedagogies For Powerful Learning (IPPL)” liderat per David Istance. Aquest projecte s’emmarca en la recerca “Innovative Teaching for Effective Learning (ITEL)” de l’OCDE”. La seva tasca en aquesta organització internacional se centra en la recerca de com les ciències de l’ensenyament i l’aprenentatge s'han convertit en un camp de recerca imprescindible per tal d’avançar en la comprensió internacional de com generar una transformació educativa efectiva, sostenible i escalable. 

En Marc Lafuente és professor d’educació i psicologia a la Universitat de Barcelona i consultor en cursos de psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha col·laborat com a investigador amb diferents institucions com la University of East London, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona o el Ministerio de Educación i Ciencia. Entre les seves publicacions destaquen: 

-Lafuente, M. [Under review]. Getting looped in to the web: characterizing learning processes and educational responses. Interactive Learning environments. 

-Lafuente, M., Álvarez, I. M., & Remesal, A. [Under review]. Making learning more visible through e-assessment. Implications for feedback. Journal of Computing in Higher Education. 

-Lafuente, M., Remesal, A., & Álvarez, I. M. (2013). Assisting Learning in e-Assessment: A Closer Look at Educational Supports. Assessment and Evaluation in Higher Education. http://www.tandfonline.com/eprint/unM9USmEivAuybW5rwz9/full 

-Espasa, A., Aguado, G., & Lafuente, M. (2008). Las TIC y la mejora de la calidad de la educación: algunas fuentes documentales para saber más [ICT and improvement of education’s quality: some sources for further information]. In E. Barberà, T. Mauri & J. Onrubia (Eds.), Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. Pautas e instrumentos de análisis [How to assess ICT-based teaching’s quality. Guidelines and analysis tools]. (pp. 191-201). Barcelona: Editorial Graó.

Projects 1

Convocatòria de beca adreçada a investigadors que vulguin fer una estada a la Direcció d'Educació de l'OCDE per treballar en recerca comparada a nivell internacional sobre l'assessorament i l'aprenentatge mutu dels sistemes educatius dels diferents països.