Campo, Laura

"Envaïda per l’aprenentatge servei"

Doctora en Educació (títol de la tesi: Aprenentatge servei i educació superior. Una rúbrica per a l’avaluació de projectes, dirigida per Miquel Martínez Martín); llicenciada en Psicopedagoga i diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona. Té formació específica en docència universitària i gestió de conflictes educatius. Ha realitzat estades formatives a Argentina, Mèxic i EUA i ha treballat en formació d’adults i d’infants tant en educació formal com no formal.

És coautora o coordinadora de diverses publicacions com: Com difondre una innovació pedagògica? El cas de l'aprenentatge servei a Catalunya, (2012), Temps d'Educació, 41,  129-140; Com impulsar l'APS a l'àmbit local? (2012) i Educación física y aprendizaje servicio: Una relación más que saludable, (2014), Tándem: didáctica de la educación física, 44.

Del 2008 al 2018, coordinava el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei i també diversos projectes i recerques vinculats a l’educació comunitaria i l'educació en valors. És professora del CFGS d'Educació Infantil a l'Escola Solc Nou de Barcelona. 

Projectes 4

Programa que comença fent una anàlisi dels programes educatius comunitaris a Catalunya. Volem estudiar quins són els debats principals, els criteris i els reptes principals per proposar millores i bones pràctiques de referència per la comunitat educativa.

El Centre Promotor té l'objectiu de promoure l’Aprenentatge Servei a través de l'impuls de la recerca, la difusió, l’arrelament i la construcció d'una xarxa d'agents que cooperen.

Actes 2

Debat sobre convivència a l'aula a Manresa
15/02/2012
18:00h - 20:00h

Sala Actes Fundació Universitària del Bages