Laura Morató

“La recerca no té sentit si no retorna els resultats a la societat”
Llicenciada en sociologia (UB), Diploma d’Estudis Avançats-DEA en sociologia (UB), Postgrau en docència universitària (UB) i experta universitària en Mètodes Avançats d’Estadística Aplicada (UNED). Accedeix als estudis superiors ratllant la trentena, en la cerca d’un canvi professional radical. Després de ser becària per a la recerca i la docència, exerceix de professora associada a la Universitat de Barcelona. Això li permet adquirir experiència en docència universitària, en diferents ensenyaments i assignatures, així com també en docència per a l’àmbit privat. D’altra banda, també desenvolupa la vessant de recerca, entre la que cal destacar la seva participació a l’equip de recerca de l’Informe de la Inclusió Social a Espanya 2008
La seva trajectòria a la Fundació Jaume Bofill comença l’any 2008 al Panel de Desigualtats Socials a Catalunya, participant en la depuració, preparació i cessió de les bases de dades. A la tardor de 2014 inicia una nova etapa a la Fundació, com a coordinadora de diferents projectes dins l’àrea de recerca.

Projectes 10

Un projecte que vol copsar prioritats i percepcions, valoracions i sensibilitats sobre l’educació del país. 

Volem elaborar una diagnosi sobre les polítiques de petita infància a Catalunya, que permeti entendre quins són els debats i com s'estan plantejant, a quina necessitat present i futura responen els serveis, quins són els actors principals i quines les evidències científiques disponibles.

Actes 1

Notícies 1