Lázaro, José Luis

“Als centres educatius es fa molta feina i molt ben feta, únicament necessiten temps i acompanyament per sistematitzar els processos, poder reflexionar i fer visible els seus resultats”.

Mestre d’Educació Especial durant 15 anys en diversos centres d’Educació Infantil i Primària, ha compaginat aquesta dedicació a la de professor associat d’universitat (URV) i formador del Departament d’Ensenyament en activitats relacionades amb la tecnologia educativa, l’atenció a la diversitat i la didàctica i organització escolar. Des del 2014 treballa a temps complert, en comissió de serveis, a la Universitat Rovira i Virgili, on coordina el Màster Oficial Interuniversitari en Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement. Forma part del grup de recerca reconegut Applied Research Group in Education and Technology.

Projects 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.