Llàcer, Hug

Va fer tasques de mostra, de depuració i confecció de matrius i de suport a l’anàlisi del PaD, de 1a (2001/02) a 4a (2005) onades de l’enquesta. A la 1a onada (2001/02) va coordinar l’equip d’enquestadors de Barcelona.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.