Llach, Joaquim

Joaquim Llach és secretari de finances del Partit deis Socialistes de Catalunya.