Longás, Jordi

Jordi Longás, doctor en Pedagogia. Professor de l’FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i coordinador del Master en Lideratge de la Innovació educativa i direcció de centres. Director Executiu del l’Equip de Direcció Científica del programa CaixaProinfància. Membre investigador del Grup de Recerca consolidat PSITIC de la URL, en Pedagogia, Societat i Innovació amb els suport de les TIC.

 

Projects 5

A diferència de L'estat de l'educació a Catalunya amb qui s'alternarà anualment, aquest anuari té la vocació d’abordar un seguit de desafiaments d’especial rellevància i actualitat

Quina aportació pot fer la reflexió i la pràctica pedagògica a la solució dels problemes que les dades PISA posen sobre la taula? Quines accions poden implementar-se a l’aula i al centre educatiu per a millorar la qualitat dels aprenentatges?