Longás, Jordi

Jordi Longás, doctor en Pedagogia. Professor de l’FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i coordinador del Master en Lideratge de la Innovació educativa i direcció de centres. Director Executiu del l’Equip de Direcció Científica del programa CaixaProinfància. Membre investigador del Grup de Recerca consolidat PSITIC de la URL, en Pedagogia, Societat i Innovació amb els suport de les TIC.

 

Projects 5

El dies 3 i 4 de desembre del 2013 es va celebrar el Congrés Internacional de Lideratge per l'Aprenentatge, organitzat per la Fundació Jaume Bofill i l’OCDE.

L’Innovative Learning Environments de Catalunya (ILE CAT) és un projecte de la Fundació Jaume Bofill en col∙laboració amb l’OCDE que té com a objectius: reflexionar sobre els aspectes que podrien constituir un model de lideratge capaç de crear i sostenir entorns d’aprenentatge; alinear els objectius d’aprenentatge amb els objectius més generals del centre educatiu; construir xarxes i relacions per a l’aprenentatge i afavorir el lideratge estès i acabar definint un model de lideratge per a l’aprenentatge.

Videos 4

Events 1

News 4