Lorenzo, Felip

Llicenciat en Biologia per la UAB. Professor de Ciències a l’Institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès. Coordinador del grup EduglobalSTEM. Va començar en educació en el lleure i posteriorment va treballar en diferents centre concertats i públics com a professor de secundària tant a ESO i Batxillerat com a cicles formatius. En els últims anys ha estat introduint a l'aula diferents elements de l'aprenentatge en valors, indagació en ciències i controvèrsies sociocientífiques.

Actualment coordina el grup EduglobalSTEM amb la col·laboració de l'Escola de Cultura de la Pau de la UAB i Edualter que intenta introduir una mirada de Justícia Global i Educació per la pau a les àrees STEM en l'educació formal.