Marí-Klose, Marga

Marga Marí-Klose, professora al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la UB, i investigadora a l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU).

Projects 1

Una radiografia rigorosa i actualitzada sobre la situació de l’educació al nostre país. L’edició de
2011 se centra en l’anàlisi dels factors que contribueixen a la millora de l'èxit educatiu, tant dels
sistemes formals com l'escola, com dels sistemes no formals i informals, fortament
interrelacionats.

Events 1