Marí-Klose, Pau

Pau Marí-Klose, professor de Sociologia de la Universitat de Saragossa. Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Madrid, Màster en Sociologia per la University of Chicago i Màster en Ciències Socials per l'Institut Juan March. És representant oficial d'Espanya en el programa d’investigació de la Comissió Europea COST sobre Intergenerational Relations, i participa en el VII Framework programme Families & Societies, a més de dos projectes del Plan Nacional I+D+I. Des del juliol des del 2018 és Director General de l'Oficina de Lluita contra la Pobresa Infantil.

Ha publicat 10 llibres i més de mig centenar de articles acadèmics, capítols de llibres i informes. Destaquen The Mediterranean Welfare Regime and the Economic Crisis (Routledge, 2014), Edad del Cambio: Jóvenes en los Circuitos de la Solidaridad intergeneracional (CIS, 2006), Infancia y Futuro (La Caixa, 2010), “Prioridades poco prioritarias: Jóvenes en la agenda gubernamental en España" (1982-1996) (REIS 2012), “Youth, family change and welfare arrangements: Is the South still so different? (European Societies, 2013). 

Projects 2

Plantegem explorar el coneixement disponible sobre la matèria, tant de la recerca i dels programes d’intervenció com dels professionals implicats, per poder-lo convertir en una agenda clara i ambiciosa de propostes d’actuació social i política per Catalunya.

Una radiografia rigorosa i actualitzada sobre la situació de l’educació al nostre país. L’edició de
2011 se centra en l’anàlisi dels factors que contribueixen a la millora de l'èxit educatiu, tant dels
sistemes formals com l'escola, com dels sistemes no formals i informals, fortament
interrelacionats.