Marín, Antoni

Antoni Marín Saldo, sociòleg, estadísitic i investigador del CRIT.

Projects 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya. 

Events 2

01/17/2013 - 13:15

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya