Arànega, Marta

Marta Arànega, coordinadora de les primeres i segones jornades d'Educació Avui (2012-2014, respectivament).

Projectes 7

Aquest és un estudi de caràcter exploratori quanti–qualitatiu. Se centra en l’orientació acadèmica i professional que es desenvolupa als centres públics i privats concertats d’Educació Secundària Obligatòria a Catalunya. L'objectiu és desxifrar i obtenir la relació d'accions que es desenvolupen
en aquesta etapa educativa.

L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.

Publicacions 8

  •