Martín, Ismael

Va coordinar l’equip d’enquestadors del PaD a Barcelona de la 7a (2008) a la 8a (2009) onades de l’enquesta.